Informacja

Nowe produkty

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Firma Handlowa Agasza, ul. Kolejowa 149; 34-400 Nowy Targ). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1.
Sklep Agasza.pl jest prowadzony przez firmę:

Firma Handlowa Agasza, ul. Kolejowa 149; 34-400 Nowy Targ
NIP: 00000000
REGON: 00000000
KONTO BANKOWE: Bank: PEKAO S.A.
Nr nonta: 21 1240 5136 1111 0000 5217 5734

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2.
Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4.
Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5.
Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7.
W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8.
W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

9.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

13.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://giftmania24.pl/_cms/view/-7/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14.
Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Agasza.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

15.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

16.
Reklamacje i zwroty: Każdą reklamację lub zwrot należy zgłosić telefonicznie lub mailowo u naszego konsultanta jeszcze przed odesłaniem reklamowanego towaru.

Towar należy odesłać na adres:

Firma Handlowa Agasza
Ull. Kolejowa 149
34-400 Nowy Targ.

Zastrzegamy sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji.

Reklamowany produkt dostarczany jest do firmy na koszt klienta. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej produkt jest przekazywany klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na koszt Firmy Handlowej Agasza w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady produktu, która wystąpiła bez winy klienta) lub klienta – w przypadku nieuznania reklamacji (wada produktu powstała z winy klienta albo w przypadku, gdy nie wykryto wady).

Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Firmy Handlowej Agasza. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas konieczny na naprawę. Jeżeli w jakiś sposób opakowanie przesyłki zostało uszkodzone podczas transportu, należy odmówić jej przyjęcia i sporzadzić protokół uszkodzenia podpisany przez doręczyciela.

17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

UWAGA:
W przypadku każdego produktu Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) ma możliwość jego zwrotu bez podania powodu (w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania) pod warunkiem, że towar nie nosi śladów użytkownia.

Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma Pani, Pan kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru zwrócimy Pani, Panu pieniądze na konto. Zgodnie z artykułem 9.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" konsument ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy bez podania przyczyny.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Procedura zwrotu towaru:

Aby zgłosić chęć odstąpienia od umowy kupna, należy skontaktować się z obsługą sklepu internetowego (email: agasza@gmail.com)

UWAGA:
Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem (płatne przy odbiorze).